Filipino/Pilipino

28Nov05

Noong nasa kolehiyo pa ako, naging dean ng College of Social Science and Philosophy (CSSP) sina Dean Connie Paz at si Dean Zeus Salazar.   Hindi na ako sigurado kung sino ang nauna sa kung sino pero noong si Dean Paz pa ang namumuno ang pangalan ng CSSP sa Filipino ay Kolehiyo ng Sosyal Sayans at Pilosopiya o KSSP.  Noong si Dean Zalazar and nakaupo, ang translation ng CSSP ay Dalubhasaan ng Agham Panlipunan at Pilosopiya o DAPP.  Makikita natin sa dalawang magkaibang pag-translate CSSP ang pagkakaiba ng pagtingin sa wikang Filipino.

May isang punto na nagsasabing hanggat maaari ay gamitin natin ang taal o orihinal na mga salitang Filipino sa ating pang-araw araw na gamit, kaya ang translation sa CSSP ay DAPP.  Mayroon namang nagsasabi na mas maganda kung gawin na nating Filipinized ang salitang banyaga na mas madalas na nating ginagamit,  sino pa nga ba ang gumagamit ng salitang dalubhasaan? at agham?

Ngayon, ang debateng ito naman ay mas importante sa mga scholars at akademiko, ang pagtuturo at pag-papaliwanag sa ating wika ay nakabase sa kung nasaang panig ka sa debateng ito.  Sa masang pinoy, hindi nila iniintindi ang ganitong mga debate.  Ang mahalaga sa kanila ang kung naiintindihan sila ng kausap nila.

Advertisements


No Responses Yet to “Filipino/Pilipino”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: