Archive for November, 2005

Noong nasa kolehiyo pa ako, naging dean ng College of Social Science and Philosophy (CSSP) sina Dean Connie Paz at si Dean Zeus Salazar.   Hindi na ako sigurado kung sino ang nauna sa kung sino pero noong si Dean Paz pa ang namumuno ang pangalan ng CSSP sa Filipino ay Kolehiyo ng Sosyal Sayans […]